Regulamin SZN UJ Regulamin SZN UJ

Regulamin Studenckich Zeszytów Naukowych UJ jest uregulowany zarządzeniem Przewodniczącego RKN UJ i można znaleźć go  tutaj .

Uwaga! Zanim prześlesz artykuł, zapoznaj się również z Zasadami publikacji SZN UJ.

Z dniem 23 kwietnia 2013 roku wszedł w życie nowy Regulamin Studenckich Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zwracamy szczególną uwagę na fakt, iż przesłanie tekstu do publikacji w SZN UJ oznacza oświadczenie, że jest on dostępny na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
oraz zgodę na jego udostępnienie na stronie internetowej Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.