Kontakt z Redakcją SZN UJ Kontakt z Redakcją SZN UJ

 

Redaktor naczelny SZN UJ:

Wojciech Bochenek – student medycyny, zainteresowania związane ze studiami to zwłaszcza psychiatria i neurobiologia. W pracach nad Studenckimi Zeszytami Naukowymi UJ powziął sobie za cel zdobycie dla pisma miejsca na liście czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

studenckie.zeszyty.naukowe.uj@gmail.com