Kontakt z Redakcją SZN UJ Kontakt z Redakcją SZN UJ

Wydawanie Studenckich Zeszytów Naukowych zostało zawieszone do czasu znalezienia redaktora.

Chętnych prosimy o kontakt z Przewodniczącą RKN UJ.