O Studenckich Zeszytach Naukowych słów kilka O Studenckich Zeszytach Naukowych słów kilka

Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego są czasopismem, w którym po raz pierwszy ukazują się teksty z najróżniejszych dziedzin nauki. Łączy je idea promowania naszej uczelni jako instytucji wspierającej zaangażowanie przyszłych naukowców, bowiem studenckie badania nieraz zasługują na wyróżnienie i włączenie do obiegu naukowego. Dzięki SZN UJ staje się to łatwiejsze, gdyż cały nakład trafia do rąk studentów, na ukowców oraz bibliotek w całej Polsce, zaś całości pisma patronuje Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Dydaktyki prof. dr hab. Andrzej Mania. 

Do publikacji swojej pracy na łamach periodyku jest upoważniony każdy student, którego tekst otrzyma pozytywną recenzję naukową i spełnia wymogi redakcyjne. Kolejne tomy pisma cieszą się coraz większą popularnością, a jego interdyscyplinarny charakter nadaje mu posmaku innowacyjności.