Wypożyczanie sprzętu

Aby wypożyczyć sprzęt udostępniany przez RKN UJ należy:

1. Przesłać prośbę o rezerwację na rkn@uj.edu.pl (podając: nazwę koła, rodzaj sprzętu, termin, przeznaczenie, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej).

2. Po uzyskaniu informacji o możliwości rezerwacji sprzętu w pożądanym terminie wypełnić odpowiedni wniosek i dostarczyć go do siedziby RKN UJ najpóźniej w momencie wypożyczenia.

3. Sprzęt wypożycza tylko i wyłącznie Przewodniczący RKN UJ.