IV Walne Zgromadzenie RKN UJ 2018 r.

Drodzy Członkowie Kół!

Na podstawie art. 8 ust. 3 Statutu RKN UJ wyznaczam termin IV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RKN UJ w roku 2018 na dzień 22 października 2018 r. na godz. 19:00. Odbędzie się ono w sali 52 w Collegium Novum (ul. Gołębia 24).

Na Walnym zostaną wybrani 4 nowi członkowie Komisji Konkursowej (w tym jeden w wyborach uzupełniających). Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: przew.rkn.uj@gmail.com

Bardzo proszę o liczne przybycie wszystkich Przewodniczących Kół oraz złożenie aktualnych ankiet, najpóźniej do dnia 19 października 2018 r. 

Pozdrawiam serdecznie,
Magdalena Chmiel
Przewodnicząca RKN UJ

Data opublikowania: 08.10.2018
Osoba publikująca: Magdalena Chmiel