III Walne Zgromadzenie RKN UJ w roku 2018

III Walne Zgromadzenie RKN UJ w roku 2018

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

na podstawie art. 8 ust. 3 Statutu RKN UJ wyznaczam termin III Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RKN UJ w roku 2018 na dzień 28 czerwca 2018 r. na godz. 19:00.

Odbędzie się ono w Auli im. ks. Józefa Tischnera w Collegium Witkowskiego UJ (Instytut Historii, ul. Gołębia 13, s. 116).

Informuję, że na najbliższym Walnym wybrani zostaną: nowy Zarząd RKN UJ i trzej nowi członkowie Komisji Rewizyjnej. Zgłaszanie kandydatur następuje drogą mailową na adres: przew.rkn.uj@gmail.com

Kandydaci są proszeni o przyjście na Walne i krótkie zaprezentowanie się. Zachęcam do zgłaszania się!

Serdecznie pozdrawiam,
Jowita Kułak
Przewodnicząca RKN UJ

Data opublikowania: 12.05.2018 
Osoba publikująca: Mateusz Durka