Termin składania wniosków na III kwartał 2018 r.

Termin składania wniosków na III kwartał 2018 r.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

zgodnie z art. 6 ust. 3 Regulaminu podziału środków finansowych RKN UJ ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w III kwartale 2018 r. wyznaczam na 15 czerwca 2018 r.
Przypominam o obowiązujących zasadach dotyczących wnioskowania o dofinansowanie projektów naukowych. Statut oraz wszystkie formularze dostępne są na stronie internetowej Rady w dziale Do pobrania – bardzo proszę szczegółowo się z nimi zapoznać.
Wersja papierowa wniosku: preliminarz + opinia.
Każdy Preliminarz wraz z listą załączników oraz obowiązkową opinią naukową musi zostać złożony w wyznaczonym terminie w siedzibie Rady lub na dzienniku podawczym w sekretariacie ogólnym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Preliminarz oraz opinia muszą być opatrzone stosownymi podpisami.
Pozostałych załączników do Preliminarza nie należy składać w formie papierowej.
Przypominam, że opinia naukowa może mieć formę zrzutu ekranu z maila wysłanego przez pracownika naukowego z adresu w domenie uj.edu.pl.
Wersja elektroniczna wniosku: wszystko
Preliminarz wraz z listą załączników, obowiązkową opinią naukową oraz pozostałymi załącznikami do Preliminarza należy w wyznaczonym terminie przesłać na adresy rkn@uj.edu.pl oraz wnioski.rkn.uj@gmail.com. Dokumenty należy spakować do archiwum nazwanego według wzoru KNxxx_NazwaProjektu (nazwę należy skrócić do maksymalnie trzech wyrazów), gdzie KNxxx jest identyfikatorem Koła. Przykładowa nazwa archiwum:
KN001_WarsztatyAlgebraPrzemienna.zip
Bardzo prosimy pamiętać o odpowiednim zapisie archiwum.

W spakowanym archiwum należy wysłać:
• Preliminarz wraz z listą załączników w wersji edytowalnej (np. w formacie .doc) bez podpisów,
• zeskanowaną obowiązkową opinię naukową opatrzoną podpisem pracownika naukowego / zrzut maila,
• pozostałe załączniki w formie zdjęć, skanów, zrzutów ekranu itp.
Załączniki elektroniczne należy nazwać zgodnie z ich numeracją na liście załączników (np. 4_1.jpg, 5_1.pdf, 5_2.png itp.), opinię naukową podpisujemy po prostu: Opinia Naukowa . Jeżeli załącznik składa się z kilku plików, należy utworzyć katalog o nazwie będącej numerem danego załącznika.
Przypominamy również, iż od ostatnich zmian w Regulaminie wysyłanie elektronicznej wersji wniosku jest OBOWIĄZKOWE. Prosimy, aby wersja elektroniczna została wysłana przed złożeniem papierowego wniosku - znacząco ułatwi Nam to pracę.

Serdecznie pozdrawiam,
Jowita Kułak
Przewodnicząca RKN UJ

Data opublikowania: 12.05.2018
Osoba publikująca: Mateusz Durka