Wniosek o odwołanie Członka Komisji Konkursowej

Wniosek o odwołanie Członka Komisji Konkursowej

Kraków, 4 kwietnia 2018 r.

Komisja Rewizyjna

Rady Kół Naukowych

Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 

 

 

 

 

                                            Walne Zgromadzenie

                                              Rady Kół Naukowych

                                                          Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 

 

 

 

WNIOSEK O ODWOŁANIE CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

 

 

                   Komisja Rewizyjna RKN UJ dokonując permanentnej kontroli działalności organów Rady Kół Naukowych stwierdziła niewypełnianie statutowych obowiązków Członka Komisji Konkursowej Szymona Sowy, wynikających z Art. 7 i Art. 9 Statutu RKN UJ. Po zasięgnięciu opinii Członków Komisji Konkursowej oraz Zarządu RKN UJ na podstawie Art. 5a pkt. 2 Statutu Komisja Rewizyjna składa wniosek o odwołane ww. Członka na II Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RKN UJ w dniu 11 kwietnia br.

 

 

 

                                           Z poważaniem

 

                                             /-/ Erwin Krawczyk

                                        /-/ Alicja Motak 

                                      /-/ Dawid Sikora

 

                                              KOMISJA REWIZYJNA RKN UJ

Data opublikowania: 04.04.2018
Osoba publikująca: Mateusz Durka