II Walne Zgromadzenie RKN UJ 2018 r.

II Walne Zgromadzenie RKN UJ 2018 r.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!

Na podstawie art. 8 ust. 3 Statutu RKN UJ wyznaczam termin II Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RKN UJ w roku 2018 na dzień 11 kwietnia 2018 r. na godz. 19:00. Odbędzie się ono w Auli im. ks. Józefa Tischnera w Collegium Witkowskiego UJ (Instytut Historii, ul. Gołębia 13, s. 116).

Na walnym zostaną wybrani 3 nowi członkowie komisji konkursowej. Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres przew.rkn.uj@gmail.com

Pozdrawiam serdecznie,
Jowita Kułak
Przewodnicząca RKN UJ