I Walne Zgromadzenie RKN UJ 2018 r.

I Walne Zgromadzenie RKN UJ 2018 r.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!

Na podstawie art. 8 ust. 3 Statutu RKN UJ wyznaczam termin I Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RKN UJ w roku 2018 na dzień 25 stycznia 2018 r. na godz. 19:00. Odbędzie się ono w Auli im. ks. Józefa Tischnera w Collegium Witkowskiego UJ (Instytut Historii, ul. Gołębia 13, s. 116).

Serdecznie pozdrawiam,
Jowita Kułak
Przewodnicząca RKN UJ

Data opublikowania: 14.01.2018
Osoba publikująca: Mateusz Durka