IV Zwyczajne Walne Zgromadzenie RKN UJ

IV Zwyczajne Walne Zgromadzenie RKN UJ

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!

Na podstawie art. 8 ust. 3 Statutu RKN UJ wyznaczam termin IV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RKN UJ w roku 2017 na dzień 30 października 2017 r. na godz. 19:00.

Odbędzie się ono w Auli im. ks. Józefa Tischnera w Collegium Witkowskiego UJ (Instytut Historii, ul. Gołębia 13, s. 116).

Przypominam, że na najbliższym Walnym wybrani zostaną trzej nowi członkowie Komisji Konkursowej. Zgłaszanie kandydatur następuje drogą mailową na adres: przewodniczacy.rkn@uj.edu.pl

Kandydaci są proszeni o przyjście na Walne i krótkie zaprezentowanie się. Zachęcam do zgłaszania się!

Serdecznie pozdrawiam,
Jowita Kułak
Przewodnicząca RKN UJ

Data opublikowania: 16.10.2017
Osoba publikująca: Mateusz Durka