III Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2017 r.

III Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2017 r.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

na podstawie art. 8 ust. 3 Statutu RKN UJ wyznaczam termin III Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RKN UJ w roku 2017 na dzień 28 czerwca 2017 r. na godz. 19:00.

Odbędzie się ono w Auli im. ks. Józefa Tischnera w Collegium Witkowskiego UJ (Instytut Historii, ul. Gołębia 13, s. 116).

Informuję, że na najbliższym Walnym wybrani zostaną: nowy Zarząd RKN UJ trzej nowi członkowie Komisji Rewizyjnej. Zgłaszanie kandydatur następuje drogą mailową na adres: przewodniczacy.rkn@uj.edu.pl

Kandydaci są proszeni o przyjście na Walne i krótkie zaprezentowanie się. Zachęcam do zgłaszania się!

Serdecznie pozdrawiam,
Jowita Kułak
Przewodnicząca RKN UJ

Data opublikowania: 15.06.2017
Osoba publikująca: Mateusz Durka