Wybory

Wybory

Przypominamy, że nabór kandydatów na przewodniczącego lub członka Zarządu upływa 14.06. Zgłaszanie kandydatur następuje drogą mailową na adres przewodniczacy.rkn@uj.edu.pl. Wszelkie informacje dotyczące wyborów znajdują się w regulaminie.


Oprócz tego odbędą się wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej.

Data opublikowania: 06.06.2017
Osoba publikująca: Mateusz Durka