Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (w skrócie RKN UJ) jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli wszystkich kół naukowych działających na Uniwersytecie Jagiellońskim z wyłączeniem Collegium Medicum. Zajmuje się między innymi rozdzielaniem funduszy przeznaczonych na działalność kół, pomaga w komunikacji między kołami, koordynuje ich działanie oraz reprezentuje je wobec władz uczelni i innych instytucji. Prace RKN UJ koordynuje przewodniczący Rady wybierany na roczną kadencję.

RKN UJ oprócz zadań administracyjnych stawia sobie za cel promocję idei uczestnictwa studentów w działalności kół naukowych, które z roku na rok przyciągają coraz szersze grono studentów pragnących rozwijać swoje zainteresowania, poszerzać horyzonty i poznawać ciekawych ludzi.